Tiệm Bánh Mì Ly Ly

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 176 Điện Biên Phủ, Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 090 180 66 65
Trang web
Vị trí chính xác 164.490.838, 1.075.813.845


Hình ảnh

Xem thêm:  Hiệu Bánh Long Khánh, An Biên