Tiệm Bánh Mì Đức Phát, Dư Hàng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 239 Đường Miếu Hai Xã, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 094 331 16 67
Trang web
Vị trí chính xác 208.411.106, 10.667.795.749.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a8738e81a67:0x66eb212a60543eb6

Xem thêm:  Aki-Ko Bakery, Cầu Đất