Tiệm Bánh Mì Bảo Long, Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 681 Trần Phú, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 093 340 19 39
Trang web
Vị trí chính xác 115.434.707, 1.078.072.875


Hình ảnh

Xem thêm:  Lò Bánh Mì Thiên Ân, Lộc Tiến