Tiệm Bánh Kem Trúc Phương, Xuân An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 287 Trần Phú, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3876 669
Trang web
Vị trí chính xác 10.934.108, 1.072.515.382


Địa chỉ Tiệm Bánh Kem Trúc Phương ở đâu?

287 Trần Phú, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Kem Trúc Phương như thế nào?

Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Lò Quay Lò Bánh Mì Quỳnh Trâm Ký, Mỹ Phước