Tiệm Bánh Đồng Thanh, Hoà Khánh Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 66 Ngô Văn Sở, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3737 688
Trang web
Vị trí chính xác 160.685.286, 10.814.953.589.999.900


Địa chỉ Tiệm Bánh Đồng Thanh ở đâu?

66 Ngô Văn Sở, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Đồng Thanh như thế nào?

Thứ Bảy:[05:30-22:30], Chủ Nhật:[05:30-22:30], Thứ Hai:[05:30-22:30], Thứ Ba:[05:30-22:30], Thứ Tư:[05:30-22:30], Thứ Năm:[05:30-22:30], Thứ Sáu:[05:30-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  LÒ BÁNH MÌ ANH MINH, KP4, 3