Tiệm Bạc Thy Khanh, Thới Hoà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, Đường D10, Huyện Bến Cát, Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 800 93 96
Trang web
Vị trí chính xác 11.126.098.899.999.900, 10.660.724.599.999.900


Địa chỉ Tiệm Bạc Thy Khanh ở đâu?

Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1, Đường D10, Huyện Bến Cát, Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bạc Thy Khanh như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-21:30], Thứ Hai:[07:00-21:30], Thứ Ba:[07:00-21:30], Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30], Thứ Bảy:[07:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Vàng Tân Kim Hiếu, Tân Phú