Tiệm ăn Nhà Táo 51E An Dương Vương P2, Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 51E Đường An Dương Vương, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 090 563 68 76
Trang web
Vị trí chính xác 11.953.913.499.999.900, 10.843.537.549.999.900


Địa chỉ Tiệm ăn Nhà Táo 51E An Dương Vương P2 ở đâu?

51E Đường An Dương Vương, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm ăn Nhà Táo 51E An Dương Vương P2 như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Gia Đình 728, Kênh Dương