Thủy Spa, Khu 9

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 585/48, Khu 9, Thủ Dầu Một, Bình Dương 75110, Việt Nam
Số điện thoại 094 197 98 79
Trang web
Vị trí chính xác 109.902.111, 1.066.894.767


Địa chỉ Thủy Spa ở đâu?

585/48, Khu 9, Thủ Dầu Một, Bình Dương 75110, Việt Nam

Giờ làm việc của Thủy Spa như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-19:00], Chủ Nhật:[08:00-19:00], Thứ Hai:[08:00-19:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d1b483134a75:0xe8d4499174044245

Xem thêm:  Đại Lý Kềm Nghĩa Annie Yep Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1