Thực Phẩm Huế Food

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 197 An Dương Vương, Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 096 111 77 33
Trang web
Vị trí chính xác 164.417.615, 107.620.215


Địa chỉ Thực Phẩm Huế Food ở đâu?

197 An Dương Vương, Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Thực Phẩm Huế Food như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bò tơ 2 PHỆ