Thức cà phê, Bến Nghé

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 37 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3520 8094
Trang web
Vị trí chính xác 10.779.323.999.999.900, 106.702.478


Địa chỉ Thức cà phê ở đâu?

37 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thức cà phê như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-00:00], Thứ Sáu:[07:00-00:00], Thứ Bảy:[07:00-00:00], Chủ Nhật:[07:00-00:00], Thứ Hai:[07:00-00:00], Thứ Ba:[07:00-00:00], Thứ Tư:[07:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trà sữa YoYo, Khu Phố 6