Thức ăn nhanh XÈO XÈO, Chánh Nghĩa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 62-64 Đường D4, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0889 610 775
Trang web
Vị trí chính xác 109.753.122, 10.666.616.049.999.900


Địa chỉ Thức ăn nhanh XÈO XÈO ở đâu?

62-64 Đường D4, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Thức ăn nhanh XÈO XÈO như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d1c84b21b6a9:0xa39393997ff6ca33

Xem thêm:  Nhà của Phương Anh, Phan Huy Chú