Thư cafe’

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8 Phạm Tu, P. Bui Thị Xuân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0383 527 139
Trang web
Vị trí chính xác 209.264.296, 1.063.303.832


Địa chỉ Thư cafe' ở đâu?

8 Phạm Tu, P. Bui Thị Xuân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Thư cafe' như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Buratino’s pizza restaurant, Thanh Bình