Thon Tan Duc Xa Tan Ha, Lâm Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tân Đức, Lâm Hà, Lâm Đồng 02633, Việt Nam
Số điện thoại 094 625 27 28
Trang web
Vị trí chính xác 117.491.168, 1.081.910.413


Địa chỉ Thon Tan Duc Xa Tan Ha ở đâu?

Tân Đức, Lâm Hà, Lâm Đồng 02633, Việt Nam

Giờ làm việc của Thon Tan Duc Xa Tan Ha như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[06:00-00:00], Thứ Sáu:[06:00-00:00], Thứ Bảy:[01:00-19:00], Chủ Nhật:[06:00-00:00], Thứ Hai:[06:00-00:00], Thứ Ba:[06:00-00:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31715d1fcd9e4abb:0xbbf745a578a655ad

Xem thêm:  Nước mắm Nhĩ Ý - Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhĩ Ý, khu phố 5