Thời trang IVY moda, Lê Chân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 63a Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 8830 430
Trang web ivymoda.com
Vị trí chính xác 208.502.145, 10.667.122.959.999.900


Địa chỉ Thời trang IVY moda ở đâu?

63a Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Thời trang IVY moda như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7b0c5d292b89:0xda4b89ca41f53ba4

Xem thêm:  Shop Thời Trang Phương Duyên, Phú Xuân