Thiết bị điện dân dụng – Hữu Tài, Khu phố Đông Tư

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 125 Nguyễn Văn Tiết, Khu phố Đông Tư, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 279 19 19
Trang web
Vị trí chính xác 109.114.465, 1.067.037.883


Địa chỉ Thiết bị điện dân dụng - Hữu Tài ở đâu?

125 Nguyễn Văn Tiết, Khu phố Đông Tư, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Thiết bị điện dân dụng - Hữu Tài như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d78e720f2fe1:0x62ec30c8decb52d0

Xem thêm:  Điện nước Bình Hoa, Hoà Quý