The Square Restaurant

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 36 Bạch Đằng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3929 999
Trang web
Vị trí chính xác 160.770.445, 10.822.368


Địa chỉ The Square Restaurant ở đâu?

36 Bạch Đằng, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của The Square Restaurant như thế nào?

Thứ Ba:[11:00-22:00], Thứ Tư:[11:00-22:00], Thứ Năm:[11:00-22:00], Thứ Sáu:[11:00-22:00], Thứ Bảy:[11:00-22:00], Chủ Nhật:[11:00-22:00], Thứ Hai:[11:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Sân Vườn Tư Trì - Nhà Hàng Tiệc Cưới, Phường 9