The Coffee House – Núi Thành, Phường

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 01 Núi Thành, Phường, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7303 9079
Trang web thecoffeehouse.com
Vị trí chính xác 160.550.936, 1.082.203.364


Địa chỉ The Coffee House - Núi Thành ở đâu?

01 Núi Thành, Phường, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của The Coffee House - Núi Thành như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:30], Thứ Hai:[07:00-22:30], Thứ Ba:[07:00-22:30], Thứ Tư:[07:00-22:30], Thứ Năm:[07:00-22:30], Thứ Sáu:[07:00-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chiêu Cafe Sách, Tân Định