The Chillin’ Coffee & More, Hồng Bàng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 45 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 096 161 11 24
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 20.859.929.599.999.900, 10.667.836.829.999.900


Địa chỉ The Chillin’ Coffee & More ở đâu?

45 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của The Chillin’ Coffee & More như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Đóng cửa], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7b94b06d3b43:0xcb8d26ef1e6f5244

Xem thêm:  Café Milano Biên Hòa 2, Tân Tiến