Thanh Tâm, Thọ Quang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 27 Lê Tấn Trung, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3925 919
Trang web
Vị trí chính xác 160.992.346, 10.824.906.449.999.900


Địa chỉ Thanh Tâm ở đâu?

27 Lê Tấn Trung, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Thanh Tâm như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà thuốc tây Ngọc Anh, Tân Thạnh Đông