Thẩm Mỹ Viện Rio Beauty Spa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 47 P. Kim Ngưu, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 096 694 19 99
Trang web thammyrio.com
Vị trí chính xác 210.082.032, 10.586.081.709.999.900


Địa chỉ Thẩm Mỹ Viện Rio Beauty Spa ở đâu?

47 P. Kim Ngưu, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Thẩm Mỹ Viện Rio Beauty Spa như thế nào?

Thứ Sáu:[20:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:30-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Viện thẩm mỹ Diva - Đà Nẵng