Thẩm Mỹ Viện HANA, Tân Xuân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ E10 Đạt Gia Garden, Đ. Song Hành, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 927 06 65
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.877.801.999.999.900, 1.065.951.649


Địa chỉ Thẩm Mỹ Viện HANA ở đâu?

E10 Đạt Gia Garden, Đ. Song Hành, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Thẩm Mỹ Viện HANA như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Lotus Spa, TT. Tràng Bỏm