TÂY COFFEE, Hoà Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ X7Q5+36R, Nguyễn Cửu Vân, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 567 81 07
Trang web
Vị trí chính xác 15.987.733.299.999.900, 10.825.802.209.999.900


Địa chỉ TÂY COFFEE ở đâu?

X7Q5+36R, Nguyễn Cửu Vân, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của TÂY COFFEE như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Napoli Coffee, Bình Dương 82000