Taxi gia đình nguyễn hưởng, Nam Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 96 Hàng Tổng, Nam Hải, Hải An, Hải Phòng 02253, Việt Nam
Số điện thoại 0788 314 555
Trang web
Vị trí chính xác 208.392.326, 10.672.811.469.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a6509bb2f7fa1:0xf15fd5a28d6e26

Xem thêm:  Dịch vụ vận tải hành khách, Phù Liễn