TARA Spa & Beauty, Long Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ XV3F+CXR, Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0332 242 497
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 109.536.243, 10.687.489.169.999.900


Địa chỉ TARA Spa & Beauty ở đâu?

XV3F+CXR, Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của TARA Spa & Beauty như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ty Ty Beauty Salon