Tank ice cream coffee, Linh Chiểu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 47 Đường số 17, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0857 171 088
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 108.562.145, 106.761.856


Địa chỉ Tank ice cream coffee ở đâu?

47 Đường số 17, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tank ice cream coffee như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3175279670bf379f:0x611a7923603df9b3

Xem thêm:  Bún Đậu Tư Toọc, Phường 9