Sushi Kei Aeon Mall Bình Tân, Bình Tân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tầng 3, TTTM Aeon Mall Bình Tân, 1, số 17A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7302 2979
Trang web sushikei.vn
Vị trí chính xác 107.428.084, 1.066.124.308


Địa chỉ Sushi Kei Aeon Mall Bình Tân ở đâu?

Tầng 3, TTTM Aeon Mall Bình Tân, 1, số 17A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sushi Kei Aeon Mall Bình Tân như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00], Thứ Bảy:[10:00-21:00], Chủ Nhật:[10:00-21:00], Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[10:00-21:00], Thứ Tư:[10:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Shang Garden, Phường Phạm Ngũ Lão