SUSHI AKATAIYO DĨ AN, khu phố thống nhất 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ PG 17, khu phố thống nhất 1, Dĩ An, Bình Dương 75306, Việt Nam
Số điện thoại 090 679 19 38
Trang web
Vị trí chính xác 109.077.415, 1.067.416.274


Địa chỉ SUSHI AKATAIYO DĨ AN ở đâu?

PG 17, khu phố thống nhất 1, Dĩ An, Bình Dương 75306, Việt Nam

Giờ làm việc của SUSHI AKATAIYO DĨ AN như thế nào?

Thứ Ba:[10:00-22:30], Thứ Tư:[10:00-22:30], Thứ Năm:[10:00-22:30], Thứ Sáu:[10:00-22:30], Thứ Bảy:[10:00-22:30], Chủ Nhật:[10:00-22:30], Thứ Hai:[10:00-22:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d95b0b75ed41:0x1aaf949fe33b2286

Xem thêm:  Sushi Masa Lê Văn Sỹ, Phường 11