Sunday Homestay Vung Tau, Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 268/6B Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0899 778 979
Trang web 0254 3661 123
Vị trí chính xác TT. Long Hải, Nhà trọ


Địa chỉ Sunday Homestay Vung Tau ở đâu?

268/6B Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Mạng xã hội của Sunday Homestay Vung Tau là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/sundayhomestay/&prev=search&pto=aue
Nhà Trọ Tiến Phúc”

Hình ảnh

Xem thêm:  Bungalow Homestay & Cafe, Bắc Mỹ An