Subaru Đà Nẵng, An Hải Tây

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1122 Ngô Quyền, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 119 90 09
Trang web subarukimson.vn
Vị trí chính xác 16.054.718.599.999.900, 1.082.360.944


Địa chỉ Subaru Đà Nẵng ở đâu?

1122 Ngô Quyền, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Subaru Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-19:00], Chủ Nhật:[08:00-19:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Subaru Đồng Nai, KP5