Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen Z88, Khu Phố 7

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 136 Đ. Võ Thị Sáu, Khu Phố 7, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0779 999 407
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 109.467.973, 1.068.271.388


Địa chỉ Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen Z88 ở đâu?

136 Đ. Võ Thị Sáu, Khu Phố 7, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen Z88 như thế nào?

Thứ Năm:[08:30-22:00], Thứ Sáu:[08:30-22:00], Thứ Bảy:[08:30-22:00], Chủ Nhật:[08:30-22:00], Thứ Hai:[08:30-22:00], Thứ Ba:[08:30-22:00], Thứ Tư:[08:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Book Coffee, Hiệp Thành