Spa Mai Anh, An Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ VJ7C+PJP, Máng Nước, An Đông, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 097 107 70 83
Trang web
Vị trí chính xác 20.864.345.099.999.900, 10.662.158.249.999.900


Địa chỉ Spa Mai Anh ở đâu?

VJ7C+PJP, Máng Nước, An Đông, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Spa Mai Anh như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a79bb0ce3e701:0x9574bd4ecff8abf3

Xem thêm:  Princess Spa & Waxing, Phường 12