Sontrancu.com, Đằng Lâm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 103 Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng 02253, Việt Nam
Số điện thoại 093 602 34 19
Trang web sontrancu.com
Vị trí chính xác 208.326.212, 10.671.381.219.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7ba22ae6a42f:0x760c6820bc41a76f

Xem thêm:  Đại Lý sơn nước giá rẻ tại Hương Thuỷ - Huế