Sơn Thủy Quán, Lát

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Bãi Tiên Sa Suối Vàng, Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0366 940 929
Trang web
Vị trí chính xác 12.011.985.899.999.900, 10.837.808.179.999.900


Địa chỉ Sơn Thủy Quán ở đâu?

Bãi Tiên Sa Suối Vàng, Lát, Lạc Dương, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Sơn Thủy Quán như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Món ăn ngon Chị Hai mỗi ngày, Tân Quý