Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Võ Nguyên Giáp, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3822 015
Trang web syt.thuathienhue.gov.vn
Vị trí chính xác 16.467.498, 1.076.139.201


Địa chỉ Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế ở đâu?

Võ Nguyên Giáp, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền