Sở Xây dựng Lâm Đồng, Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 36 Đ. Trần Phú, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3822 267
Trang web sxd.lamdong.gov.vn
Vị trí chính xác 119.370.044, 1.084.319.199


Địa chỉ Sở Xây dựng Lâm Đồng ở đâu?

36 Đ. Trần Phú, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sở Xây dựng Lâm Đồng như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x317113324a5055e7:0x67c5e3ee9dd7e090

Xem thêm:  Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Bến Cát, Mỹ Phước