Sở Cảnh Sát Phòng Cháy Và Chữa Cháy Thành Phố Hải Phòng, Đổng Quốc Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 280, Phố Lạch Tray, Phường Đổng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3895 981
Trang web
Vị trí chính xác 20.839.049.199.999.900, 10.669.619.139.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a9930000001:0xbfce1f99f87bfff0

Xem thêm:  Vi Tính Qtgroup| Công ty TNHH TM DV Tin Học Minh Minh Quân, Vĩnh Lộc B