Siêu thị Bách hóa XANH 9-11 Hẻm 42 Cách Mạng Tháng Tám, Cách Mạng Tháng Tám

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 9-11 Hẻm 42, Cách Mạng Tháng Tám, P. 3, Tây Ninh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1908
Trang web bachhoaxanh.com
Vị trí chính xác 113.097.145, 1.061.041.619


Địa chỉ Siêu thị Bách hóa XANH 9-11 Hẻm 42 Cách Mạng Tháng Tám ở đâu?

9-11 Hẻm 42, Cách Mạng Tháng Tám, P. 3, Tây Ninh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu thị Bách hóa XANH 9-11 Hẻm 42 Cách Mạng Tháng Tám như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  WinMart+, Nghĩa Xã