Siêu Thị 13-5, Minh Khai

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 6 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3481 285
Trang web
Vị trí chính xác 208.653.346, 10.668.728.469.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7af02d14c0c3:0x3e9d7cc970703dd

Xem thêm:  Quán Cháo Lòng, Lệ Sơn