Shop Trẻ Thơ, Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 338 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3832 9238
Trang web
Vị trí chính xác 10.772.598.499.999.900, 1.066.881.677


Địa chỉ Shop Trẻ Thơ ở đâu?

338 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Trẻ Thơ như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752f3cb377cebd:0xe488ff132de05d07

Xem thêm:  Shop Mẹ & Bé Ngọc Dung, Gia Kiệm