Shop Thời Trang Unisex, Lê Lợi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 230 P. Lê Lợi, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 676 98 99
Trang web
Vị trí chính xác 208.544.985, 1.066.882.157


Địa chỉ Shop Thời Trang Unisex ở đâu?

230 P. Lê Lợi, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Thời Trang Unisex như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a8d78854315:0x9cefcc2dc6108fa6

Xem thêm:  my pham han quoc, Hòa Thuận Đông