Shop Thời Trang Minh Kỳ, Long Toàn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 122 Nguyễn Văn Cừ, Long Toàn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 097 545 41 13
Trang web shopminhky.mov.mn
Vị trí chính xác 10.491.394.699.999.900, 1.071.947.107


Địa chỉ Shop Thời Trang Minh Kỳ ở đâu?

122 Nguyễn Văn Cừ, Long Toàn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Thời Trang Minh Kỳ như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[08:30-20:30], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00]

Mạng xã hội của Shop Thời Trang Minh Kỳ là gì?

facebook: https://www.facebook.com/Minhky77nd/

Hình ảnh

Xem thêm:  Áo Cưới Trần Huy, Khu phố 3