Shop Rượu Bia Tân Uyên, Phường Rạch Rừa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 350 Đ. 30 Tháng 4, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3848 109
Trang web
Vị trí chính xác 103.964.175, 1.071.083.111


Địa chỉ Shop Rượu Bia Tân Uyên ở đâu?

350 Đ. 30 Tháng 4, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Rượu Bia Tân Uyên như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Bia Huda Thúy