Shop hải lý

Thông tin chi tiết

Địa chỉ CQ38+4FQ, Vinh Thái, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 098 853 09 61
Trang web
Vị trí chính xác 16.402.846.399.999.900, 10.776.623.389.999.900


Địa chỉ Shop hải lý ở đâu?

CQ38+4FQ, Vinh Thái, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop hải lý như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  CANIFA 23 LẠCH TRAY HẢI PHÒNG, Đằng Giang