Shop Giày Xinh, Quán Toan

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 79 Khu Đô Thị Long Sơn, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0775 348 634
Trang web
Vị trí chính xác 208.937.852, 1.066.049.903


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a790b55fe6d1d:0x9a93aa788df612f8

Xem thêm:  Shop Giày Dép Bảo Ngọc, Phường 11