Shop Giày Dép Minh Tuấn, Kiến An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 213 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 692 51 61
Trang web
Vị trí chính xác 20.811.762.299.999.900, 1.066.256.221


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a773466c438c7:0x2cd9917b09fe3c98

Xem thêm:  Cửa Hàng Giày Dép Pyes, Ngô Quyền