Shin Sushi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 69 Thái Phiên, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 483 87 76
Trang web shinsushidanang.business.site
Vị trí chính xác 16.064.999.699.999.900, 10.822.132.309.999.900


Địa chỉ Shin Sushi ở đâu?

69 Thái Phiên, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Shin Sushi như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-14:00], Thứ Ba:[10:00-14:00], Thứ Tư:[10:00-14:00], Thứ Năm:[10:00-14:00], Thứ Sáu:[10:00-14:00], Thứ Bảy:[10:00-14:00], Chủ Nhật:[10:00-14:00]

Shin Sushi có website không?

shinsushidanang.business.site

Hình ảnh

Xem thêm:  Yen Sushi Premium, Phường 9