SERI Hotel, tp. Bảo Lộc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 05 đường 28/3, Bảo Lộc,, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3864 150
Trang web serihotel.com.vn
Vị trí chính xác 115.451.664, 1.078.083.554


Địa chỉ SERI Hotel ở đâu?

05 đường 28/3, Bảo Lộc,, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  Saphir Da Lat Hotel, Phường 1