SCB Trần Nguyên Hãn – Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Niệm Nghĩa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 266G Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng 04000, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3786 202
Trang web scb.com.vn
Vị trí chính xác 20.844.981.999.999.900, 1.066.702.253


Địa chỉ SCB Trần Nguyên Hãn - Ngân hàng TMCP Sài Gòn ở đâu?

266G Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng 04000, Việt Nam

Giờ làm việc của SCB Trần Nguyên Hãn - Ngân hàng TMCP Sài Gòn như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-16:30], Thứ Ba:[08:00-16:30], Thứ Tư:[08:00-16:30], Thứ Năm:[08:00-16:30], Thứ Sáu:[08:00-16:30], Thứ Bảy:[08:00-12:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7b5e7990bcaf:0xd9a2caf6b3282013

Xem thêm:  Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) - Pgd Mai Thúc Loan