Savouré Bakery Trần Khánh Dư Quận 1, Tân Định

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Trần Khánh Dư, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3526 8753
Trang web savourebakery.com
Vị trí chính xác 107.938.849, 10.668.934.589.999.900


Địa chỉ Savouré Bakery Trần Khánh Dư Quận 1 ở đâu?

1 Trần Khánh Dư, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Savouré Bakery Trần Khánh Dư Quận 1 như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x317528cd0c37d161:0x84d84ef091a34c44

Xem thêm:  Nhà Hàng Nét Huế