Sân Bóng Zone9 Văn Quán, Khu đô thị Văn Quán

Thông tin chi tiết

Địa chỉ XQCV+P8J, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 091 769 89 89
Trang web
Vị trí chính xác 209.718.288, 1.057.932.668


Địa chỉ Sân Bóng Zone9 Văn Quán ở đâu?

XQCV+P8J, Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Sân Bóng Zone9 Văn Quán như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-23:00], Thứ Hai:[06:00-23:00], Thứ Ba:[06:00-23:00], Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00], Thứ Bảy:[06:00-23:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3135acd75109a67b:0x6cf9b956466669eb

Xem thêm:  Sân bóng - Tennis Phòng Không Không Quân, Khương Mai